Leadership Design Forum

Tag chansen och kom med i Leadership Design Forum där du får dela erfarenheter med andra chefer och ledare i kombination med en unik kompetensutveckling inom kommunikation och ledarskap.

Vi samlar ett antal chefer och ledare som drivs av lust och tillfredställelse i att skapa goda resultat. Varje grupp består av 5-8 deltagare från olika branscher där man träffas vid två tillfällen om två dagar per år.

Som medlem i Leadership Design Forum har du löpande tillgång till stöd från erfarna konsulter och chefer.

Den långsiktiga visionen med Leadership Design Forum är att i samspel med våra deltagare och partners utveckla djupa insikter om vad som går att åstadkomma i termer av resultatutveckling och värdeskapande när de etablerade gränserna för ledarskap utmanas och stretchas.

Vid varje möte presenteras och analyseras ett "unikt Case" från någon av våra partners där strategin för att etablera en unik resultatutveckling beskrivs. Casen omfattar förutom paradigmskiftet fullbordandet av investeringar i förändringsinitiativ med hög komplexitet och utmaning.

Varje deltagare kommer att:

  • Fullborda en första omgång av aggressiva prestationsmål /resultatvisioner med en medellång tidshorisont.
  • Utveckla kvaliteten i den egna ledningsstrategin inklusive effektiviteten i den personliga ledningsinsatsen.
  • Lära sig att förstå och hantera de oftast negativa kraftfält som växer fram i alla typer av organisationer (organisatorisk entropi).
  • Skapa stöd hos högre ledning vid styrning av genomgripande förändringar?samt i realiserandet av strategiska och taktiska förbättringar.
  • Etablera en unik personlig effektivitet.