Vad vi gör

Vår unicitet ligger i att vi lär ut och tränar organisationer i ett sätt att varaktigt styra genomgripande förändringar på alla nivåer.

Vi har under 40 år i samarbete med framgångsrika partners utvecklat en struktur i målstyrning och resultatorienterad coaching - ROM/ROC-modellen. 

Med strukturen som grund hjälper vi dig att koppla helhetsgreppet som lyfter hela organisationen och säkrar baslinjen. Vi är med som stöd under resans gång och utbildar dina egna förändrings-specialister. 

Våra partners (företagsledare och chefer på strategisk nivå) har en gemensam nämnare. Utan undantag satsar de på en uthållig hög effektivitet och prestationsnivå i hela den egna organisationen och värdekedjan. Vad som dessutom utmärker de företag och ledningar som väljer oss som partner är modet och förmågan att investera i genomgripande förändringsinitiativ med två till tre års horisont. Detta lyfter baslinjen ytterligare till en ny och högre nivå.

Vill du veta mer om hur vår modell kan hjälpa ditt företag?

Kontakta oss för en närmare presentation.

E-post:
kristina.risen@ldgroup.se
Tel: 070-845 49 10