En röst om ROM

Genom ROM arbetet har vi fått ett mer strukturerat arbetssätt där vision och mål på ett enkelt sätt tydliggörs, bryts ned och löpande följs upp. Effektiviteten i ledningsgruppsarbetet har ökat och så även antalet genomförda förbättringar.

En av de stora vinsterna med ROM arbetet har varit att vi stärkt teamandan i ledningsgruppen.
Nu är hela ledningsteamet med och tar ett större helhetsansvar vilket innebär att sårbarheten minskat, effektiviteten ökat och ledningsteamet stärkts.

Att satsa på ROM som metod och modell i vårt förbättringsarbete har varit mycket värdefullt för oss.


Anna-Karin Thulin,

Chef ServiceCenter
Länsförsäkringar AB